ZDALNE NAUCZANIE

Zgodnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ szkoła będzie kontynuować zdalne nauczanie od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2020r w dotychczasowej formie.

9 kwietnia 2020r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o przełożeniu terminów egzaminów ósmoklasisty. W związku z powyższym dni 21,22, 23 kwietnia nie są dniami wolnymi od nauki. Egzaminy odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu 2020r. O terminie zostaniemy poinformowani z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykorzystajmy ten czas i zostańmy w domu.

                                                                                                                        Agnieszka Pipka -Szczypior

 

Brak możliwości komentowania.