Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców udzielała Szkole pomocy materialnej m.in. poprzez:

– dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach,

– dofinansowanie nagród przyznawanych najlepszym uczniom na zakończenie roku szkolnego,

– dofinansowanie nagród dla absolwentów,

– współudział w kosztach utrzymania i modernizacji szkoły.

Co roku Rada Rodziców funduje upominki z okazji ślubowania dla pierwszoklasistów.

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców ufundowała 2 duże tablice wiszące, które zamontowano na szkolnych holach oraz 4 tablice stojące, a w roku szkolnym 2020/2021 dozowniki ręczników wraz z zapasem, które zamontowano w czterech uczniowskich łazienkach.

W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł od każdego ucznia.

Prosimy o wpłatę do końca listopada 2021r. na konto Rady Rodziców w Banku PKO BP: 77 1020 1912 0000 9202 0112 7778.

Składkę można opłacić także u Skarbnika danej klasy. Te pieniądze również zostaną wpłacone na konto bankowe.