Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców udziela Szkole pomocy materialnej m.in. poprzez:

– dofinansowanie nagród w szkolnych konkursach,

– dofinansowanie nagród przyznawanych najlepszym uczniom na zakończenie roku szkolnego,

– dofinansowanie nagród dla absolwentów,

– współudział w kosztach utrzymania i modernizacji szkoły.

Tradycyjnie co roku Rada Rodziców funduje upominki pierwszoklasistom z okazji ślubowania.

 

Składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł od każdego ucznia.

Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców w Banku PKO BP: 77 1020 1912 0000 9202 0112 7778.

 

Składkę można opłacić także u wychowawcy danej klasy. Te pieniądze również zostaną wpłacone na konto bankowe.

 

 

Brak możliwości komentowania.