XXI Dzień Papieski

Dnia 13.10.2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się!”. Te słowa mówił Jezus do swoich uczniów; te słowa wypowiedział również papież Jan Paweł II podczas inauguracji swojego pontyfikatu 22 października 1978 roku. Słowa te wybrzmiały także w czasie przedstawienia, które przygotowali uczniowie klasy VI. Życie Ojca Świętego, wspólne pieśni oraz wzruszające słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty wprawiły wszystkich słuchaczy w wielką zadumę.

Niech dewiza Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!” stanie się dla każdego z nas motorem do dalszych działań.

Brak możliwości komentowania.