MIEDZYNARODOWY PROGRAM REALIZOWANY W SZKOLE W STRZEPCZU

Od listopada do końca roku szkolnego 2017/2018 uczniowie z klasy 2 oraz grupy 0 realizują rekomendowany przez MEN program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”. Dzięki niemu  dzieci uczą się  różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Realizatorzy: Paulina Kotłowska, Agnieszka Pipka – Szczypior

Brak możliwości komentowania.