Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”
J. Iwaszkiewicz

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Jego celem jest upamiętnienie wydarzeń z 21 lutego 1952 roku, kiedy zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

W dniach 22. 02. 2021 r. i 24. 02. 2021 r. uczniowie klasy siódmej uczestniczyli na lekcjach języka polskiego w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zajęcia miały na celu popularyzację języka polskiego, promowanie idei dbałości o kulturę słowa, poprawność językową i piękno języka polskiego. Stanowiło też zachętę do używania mowy ojczystej i kultywowania języka polskiego. Podczas lekcji podkreślone zostało znaczenie różnorodności językowej i kulturowej, a także potrzeba kształtowania postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur i tradycji.

Lekcje języka polskiego obfitowały w zagadki i rebusy językowe. Młodzież zmierzyła się z wieloma językowymi i ortograficznymi pułapkami. Została zapoznana z dziejami naszego języka, zdobywała informacje o polskich noblistach w dziedzinie literatury. Wszyscy uczniowie doskonale się bawili, a przez zabawę uczyli. Zamierzone cele zostały osiągnięte.

 

Brak możliwości komentowania.