25-LECIE NADANIA IMIENIA ALEKSANDRA LABUDY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZEPCZU

W dniu 30 maja 2023r. Szkoła Podstawowa w Strzepczu obchodziła jubileusz 25-lecia nadania imienia Aleksandra Labudy. Patron szkoły był kaszubskim felietonistą, pisarzem, poetą i ideologiem oraz współtwórcą Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów w Kartuzach. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Święta, której oprawę liturgiczną w języku kaszubskim przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z chórem ,,Pięciolinia’’. Eucharystię sprawował proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Strzepczu – ksiądz Andrzej Kmiecik. Po mszy pochód na czele z Gminną Orkiestrą Dętą w Lini przeszedł na cmentarz, gdzie złożono wiązanki na grobie Aleksandra Labudy. Następnie przed budynkiem szkoły ku jego czci została odsłonięta tablica pamiątkowa. Uczyniła to jedna z córek patrona – Pani Jaromira Labuda oraz Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Weronika Henig.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzepczu przygotowali na tę uroczystość wyjątkowy program artystyczny, który przybliżył zaproszonym gościom życiorys Aleksandra Labudy i pozwolił wszystkim poczuć kaszubskiego ducha poprzez tańce i śpiewy. Licznie zgromadzeni goście długo oklaskiwali występy i w przemówieniach podkreślali wysoki poziom przygotowanej części artystycznej. Jeden z zaproszonych gości – Pan Adam Hebel wygłosił prelekcję w języku kaszubskim, która odnosi się do działalności i twórczości Labudy oraz wpływu jaki wywiera na rozwój kultury i literatury kaszubskiej. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek Ambasadora Szkoły przez Panią Dyrektor Agnieszkę Pipka-Szczypior. Statuetki otrzymali: poprzedni Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Strzepczu – Pani Janina Bigus oraz Pani Ewa Waraksa-Chyła, Kurator Oświaty Pani Małgorzata Bielang, Wójt Gminy Linia Pani Bogusława Engelbrecht, Pan Bolesław Formela, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lini – druh Łukasz Pallubicki, ksiądz proboszcz Andrzej Kmiecik, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Linia Pani Zofia Cierocka, sołtys wsi Strzepcz Pani Edyta Reich-Grzenkowicz, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Anna Miotk, przedstawiciel grona rodziców Pan Marek Myszka, przedstawicielka rodziny patrona szkoły Pani Jaromira Labudda oraz na ręce małżonki została wręczona statuetka nieżyjącemu już wieloletniemu pracownikowi szkoły – Panu Stanisławowi Ellwart. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu udało się stworzyć szkołę taką, jaką widzimy ją dziś – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe. Następnie przyszedł czas na przemówienia. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy składali serdeczne gratulacje i podziękowania dla władz gminy oraz wszystkich zaangażowanych w organizację uroczystości. Pośród przemawiających znalazł się między innymi: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku starsza wizytator Pani Gabriela Lis, Wicewojewoda Pomorski Pan Aleksander Jankowski, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pana Władysław Zawistowski, Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Pan Piotr Syrocki oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Gdańsk Pan Łukasz Richert.

Następnie wszyscy udali się na poczęstunek, a na pożegnanie Pani Dyrektor wręczyła gościom upominki w ramach podziękowania za przybycie.

Brak możliwości komentowania.