Wyniki rekrutacji do klasy I, 0 oraz grupy 4 i 5 – latków.

Lista dzieci przyjętych  na rok szkolny 2021/22

 

KLASA I

 1. Czylkowska Oliwia
 2. Falenta Hanna
 3. Fularczyk Szymon
 4. Grzenkowicz Paulina
 5. Nogajewski Piotr
 6. Szaradowska Kornelia
 7. Wenta Liliana
 8. Zarach Oliwia

 

KLASA 0

 1. Lisinski Jan
 2. Myszka Anita
 3. Paczuła Liliana
 4. Treder Mikołaj
 5. Włodecka Antonina
 6. Woelk Blanka
 7. Wos Ksawery
 8. Zaborowska Antonina

 

Grupa: 5-latki

 1. Arendt Kaspian
 2. Cirocki Wojciech
 3. Dawidowski Hubert
 4. Falenta Dawid
 5. Klinkosz Alan
 6. Miotk Wojciech
 7. Okrój Lena
 8. Treder Maja
 9. Zdrojewski Franek
 10. Betcher Mikołaj
 11. Zaborowski Dawid
 12. Baranowski Szymon
 13. Darznik Antonina
 14. Lange Hubert

Grupa:  4- latki

 1. Barzowski Jan
 2. Mielewczyk Franciszek
 3. Miotk Szymon
 4. Okrój Jaśmina
 5. Szaradowska Emilia
 6. Reszka Zuzanna
 7. Stankowska Zofia
 8. Stankowska Natalia
 9. Kwidziński Jan

 

 

 

Poniżej znajduje się dokument potwierdzający wyniki postępowania rekrutacyjnego przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną

CCF_000362