Szanowni Rodzice i Uczniowie

Pragnę przypomnieć, że w dniach 10 – 12 kwietnia w szkole odbędą się egzaminy gimnazjalne, a w dniach 15 – 17 kwietnia przeprowadzone zostaną egzaminy ósmoklasisty. W wyżej wymienionych dniach zajęcia edukacyjne        dla wszystkich dzieci, które nie przystępują do egzaminu są odwołane zgodnie                                             z wcześniejszymi ustaleniami.

Jeżeli, któryś z rodziców nie jest w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku           w dniu egzaminu szkoła zapewnia opiekę świetlicową bez posiłku.

Brak możliwości komentowania.