BOLESŁAW FORMELA BOHATER NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

Msza święta za duszę śp. Bolesława Formeli rozpoczęła uroczystości upamiętniające 75. rocznicę śmierci posła na sejm II RP, komendanta naczelnego TOW „Gryf Pomorski”, obrońcy Twierdzy Modlin, wójta gminy Strzepcz.

W obecności rodziny, zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty na grobie bohatera. Na placu przed Szkołą Podstawową im. Aleksandra Labudy w Strzepczu, synowie śp. Bolesława – Panowie Zbigniew i Bolesław Formela, córka – Pani Janina Michałka oraz Dyrektor szkoły – Pani Agnieszka Pipka-Szczypior, odsłonili tablicę upamiętniającą bohatera, która stanęła obok posadzonego pamiątkowego dębu.  Uroczystości na terenie szkoły poprzedziła wzruszająca akademia przygotowana przez uczniów szkoły. Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie, Pani Maria Krośnicka, prawnuczka śp. Bolesława, Pani Maja Krośnicka, Wójt Gminy Linia, Pani Bogusława Engelbreht oraz Dyrektor Szkoły, Pani Agnieszka Pipka-Szczypior, otworzyły wystawę pt. „Marzenia Kaszubów o Polsce”. Wystawa ta będzie gościć na terenie szkoły do końca listopada. Pani Maria Krośnicka, opisując poszczególne plansze z wystawy, nawiązała do działalności Bolesława Formeli. Obecne na uroczystości dzieci bohatera we wzruszających wspomnieniach przedstawiły świat, który zapamiętały z lat dziecinnych. Świat, który legł w gruzach wraz z wybuchem wojny. Wreszcie świat, z którym przyszło im się zmierzyć w czasach powojennych.

Dwaj młodzi uczniowie z „elektryka”, Mateusz Syposz  i Igor Staniecki, którzy postanowili rozpowszechnić pamięć o Bolesławie Formeli, zaprosili gości na projekcję filmu „Śladami Bolesława Formeli”. Opowiedzieli, jaką drogę przebyli trafiając najpierw do wicestarosty  powiatu wejherowskiego Pana Jacka Thiel, a następnie Wójta Gminy Linia, by 24 września 2019r. uczestniczyć w uroczystościach oddających cześć Bolesławowi Formeli. Obecny na uroczystości Pan wicestarosta, Pani Wójt oraz rodzina śp. Bolesława Formeli podziękowali młodym inicjatorom za zaangażowanie, rozpowszechnianie wiedzy o tak ważnej, a jednocześnie zapomnianej osobie. Uroczystości swoją obecnością zaszczycił również Pan Roman Dambek – prezes TOW Gryf Pomorski. W swoim przemówieniu nawiązał do trudnej historii zwykłych ludzi, a także do teraźniejszości, gdzie bohaterom oddawana jest właściwa cześć.

Dla upamiętnienia wydarzeń Dyrektor szkoły odczytała pamiątkowy Akt Erekcyjny, który został uroczyście podpisany przez zgromadzonych gości oraz rodzinę śp. Bolesława Formeli. Można go oglądać w murach Szkoły Podstawowej im. A. Labudy w Strzepczu.

O w/w  uroczystościach można dowiedzieć się więcej na:

https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/41331-zasadzili-dab-pamieci-dla-boleslawa-formeli

https://www.telewizjattm.pl/dzien/2019-09-25/51453-upamietnili-lokalnego-bohatera.html?play=on

Brak możliwości komentowania.