BEZPIECZNA SZKOŁA KROKODYLKA TIRKA 

Uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Strzepczu wzięli udział w projekcie edukacyjnym ,,Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka’’, którego najważniejszym celem jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań na drodze i wyczulanie młodych umysłów na niebezpieczeństwa, mogące wystąpić w ruchu drogowym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, jednak wykorzystywane narzędzia edukacyjne, w postaci m.in. prezentacji multimedialnej, umożliwiły uczniom aktywne uczestnictwo w lekcjach. 

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omówił przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych. Tematyka spotkania objęła m.in.: zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa), konieczności noszenia elementów odblaskowych oraz identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.

Brak możliwości komentowania.